Om oss

Den 3 oktober 1690 träffade smeder, skräddare, skomakare och tunnbindare i Kristianstad en skriftlig överenskommelse att övervara avlidna skråmedlemmars begravning. Man kan se denna överenskommelse som ett led på vägen till bildandet av särskilda s k likkompanier – en motsvarighet till senare tiders understöds­ och begravningskassor.  Det första kända lik-kompaniet i Kristianstad daterar sig från 1698. Under namnet De Handlandes Lijk Compagnie fortlever denna sammanslutning alltjämt efter en 290-årig obruten verksamhet. Ett Hantverkarnes Lik Compagnie bildades 1724 och fortlevde under flera olika namn fram till  1901.

boken

Den sammanslutning som bildades 1818 under namnet ANDRA LIK COMPAGNIET. Det var torsdagen den 12 mars vid en sammankomst i kopparslagare Jacob Wedins hus vid Lilla Torg som grunden lades till den verksamhet för ömsesidigt bistånd som förts vidare generation efter generation och som alltjämt består.

Stiftelseurkunden undertecknades av följande 28 hantverkare (namnen här återgivna i bokstavsordning):

Buntmakare Johan Ludvig Albrecht, guldsmed Niklas Andersson, tenngjutare Gust. Adolf Bergman, murmästare Nils Billing, målare Martin Björklund, bokbindare Carl Ludvig Bang, bokbindare Henrik Martin Bang, garvare Johan Bruzell, glasmästare Magnus J Ekenberg, guldsmed Jacob Fick, färgare Johan Magnus Fogelklou, sockerbagare Peter Gustaf Granlund, guldsmed Andreas Hallberg, guldsmed Lars Magnus Holm, handskmakare Johan Carl Högström, gördelmakare Jöns Höllström, guldsmed Petter Christoffer Kjellman, guldsmed Magnus Ljungquist , bagare Hans Petter Lundgren, sadelmakare H P Löfquist, kopparslagare S P Möller,färgare C G Ruberg, bagare Lars J Söderberg, guldsmed Hans Jacob Vagt, kopparslagare Jacob Werlin, snickare Carl Fredrik Zimmerman, tunnbindare Åke Åström och bleckslagare Jacob Ölander.

141228_Web00518 av de 34 hantverksyrkena i staden var företrädda bland kompaniets stiftare. Guldsmederna dominerade stort med sju representanter,  de båda  färgarna,  Ruberg och Fogelklou, var med , 2 kopparslagare, 2 bokbindare och 2 bagare.  Övriga 13 yrken hade vardera en representant.

Namnet ”Andra Lik Compagniet” ändrades år 1840 till ”Adertonhundra Aderton års Lik-Compagnie”.